Innovativ teknologi, hög integritet och nya samarbeten förbättrar informell vård i Europa! Tillsammans med nederländska hälsoteknikföretaget Valtes kan Raytelligence stolt presentera ett strategiskt partnerskap mellan de två företagen för att utveckla stödsystem för hemsjukvård i Europa.

Hälsovårdssystemet i Europa är under hård press pga åldrande befolkning, vilket leder till en ökning av vård i hemmet. Bara i Nederländerna uppskattas antalet informella vårdgivare (t.ex. anhöriga), som ger vård vid sidan av ordinarie arbete, uppgå till ca 5 miljoner. Det ökade ansvaret kan leda till ett folkhälsoproblem med utbrändhet, som ger ytterligare tryck på hälsovården och ekonomin.

Valtes har utvecklat produkten Valtes Homecare som skall stödja informella vårdgivare på olika sätt, med speciellt fokus på falldetektion. Eftersom sensorerna är installerade i hemmet är integritetsfrågan av yttersta betydelse, att använda kamera i vardagsrum eller badrum är uteslutet. Därför passar Eazense perfekt för denna applikation och marknad med sin förmåga att detektera fall och lokalisera personer i ett rum utan att kränka personens integritet. Den regionala myndigheten i Drenthe stödjer en pilot med 20 Eazense-sensorer i 20 privata hem som då utrustas med Vales Homecare lösning. Valtes integrerar Eazense som den primära sensorn i Valtes Homecare lösning.

”Valtes tycker det är mycket spännande att inleda ett partnerskap med Raytelligence för att utveckla stödsystem för vård i hemmet som skall ge informella vårdgivare trygghet i sin omsorg för sina äldre. Nu när hemvård ökar i betydelse är det av yttersta vikt att ha teknologi som ger stöd till vårdgivare och ökar tryggheten” säger John Beuving CTO Valdes.

Per-Arne Viberg CEO på Raytelligence säger, ”Vi är stolta att ingå partnerskap med Valtes för att utveckla produkter till stöd för informella vårdgivare över hela Europa. Vår radarsensor Eazense är designad för inte inkräkta på den enskildes integritet och samtidigt ge värdefull information till vårdgivaren”.

Över de kommande åren planerar Valtes att integrera Raytelligence radarteknologi som en standardsensor för falldetektion och positionering i privata hem. Samarbete mellan Raytelligence och Valtes har stor potential öka trygghet och välbefinnande hos informella vårdgivare över hela Europa.

För bolagsrelaterade nyheter, se våran Investerarsida. För mer information om Valtes, se deras hemsida.