Raytelligence lanserar det industriella varumärket Radsenz

Radsenz erbjuder den industriella sektorn unika lösningar för krävande applikationer med radarsensorer. Raytelligence radarsensorer baseras på mmWave-radarteknik.

Behåll hög, kvalitativ vård med easenze ONE

Med easenze kan vårdnadsgivare spara tid genom att spendera den på något annan som är viktigt för patienten. Om man kan minska antalet hembesök kan du spara både tid och pengar. Ett minskat besök per dag för personal i hemtjänsten kan spara upp till 14-2800 € per månad.

Radarsensorer med hög precision för krävande miljöer

Raytelligence lanserar det industriella varumärket Radsenz, där RDZ2201 är den första serien av industriella radarsensorer som siktar på att förbättra er automation. Läs mer om de olika varianterna av radarsensorer med avståndsmätning upp till 50 meter.

Sensorkonfigurering med Radsenz Dashboard
Det är med stolthet som Raytelligence lanserar det nya varumärket Radsenz. Detta industriella varumärke, med den första serien av sensorer…

Radsenz erbjuder den industriella sektorn unika lösningar för krävande användningsområden med hjälp av radarsensorer. Raytelligence sensorer är baserade på mmWave-radarteknologi. Genom att använda radar kan man genomföra mätningar som annars inte är möjligt med andra teknologier. Vad som annars är begränsat, där kan våra sensorer mäta igenom vissa material.

En åldrande världsbefolkning skapar nya utmaningar för välfärden. Färre resurser kan förse vård till fler och mer beroende människor. Livsstilsrelaterade sjukdomar som demens eller hjärt- och kärlsjukdomar ökar i takten vi blir äldre – en situation som kräver nya innovationer. För vårdnadsgivare betyder detta att nattlig övervakning på ålderdomshem kan genomföras mer effektivt eftersom de tillgängliga resurserna riktas till patienter som är i större behov och patienten kan känna sig säker på natten utan att bli störd i onödan.

Inno-X™ är den första neuromuskulära readiness sensorn för idrottare. Inno-1™ är den första muskulär uthållighet wearable som mäta laktatnivåerna (mjölksyra) utan blodprov och ger idrottare realtidsinformation om deras laktatnivåer.
Inno-X™ sensorn mäter muskelaktiveringsmönster och ger tillförlitlig information om muskelns aktuella utmattningsstatus utan att använda blodprov eller omfattande träningsprotokoll.

5 + 4 =

Hör av er!

Har ni några frågor om Raytelligence, eller har ni några idéer om hur vi kan förbättra er verksamhet? Berätta!
Kontakta vår säljare direkt!