”AI kommer att förändra världen – och Raytelligence kommer att vara en del av det.”

– Pelle Viberg, CTO

Vår historia

Raytelligence bildades 2015 av Peter Martinson och Pelle Viberg. Visionen var att med spetskompetens inom radarteknik bidra till ett tryggare liv för våra äldre och kroniskt sjuka samt att ge vård och omsorg effektiva verktyg för att utveckla vården in i framtiden.

Raytelligence-teamet är en blandning av personer med kompetens som sträcker sig från industriell design och radarsignalbehandling till kompetens inom sjukvård och försäljning till sjukvårdsorganisationer.

2015 Raytelligence fick ett bidrag från Swedish Innovation Bureau – Vinnova för att utveckla en radarsensor för övervakning av vitalparametrar.

2016 Raytelligence visade upp den första versionen av 60 GHz-sensorn för övervakning av vitalparametrar. Även en molntjänst demonstrerades.

2017  Sensorn tidigare känd som RayVS1, nu EaZense, börjar användas på två fängelser i Nederländerna. .

2018 Raytelligence noteras på NGM Nordic SME 

2019 EaZense visas upp på Vitalis i Göteborg och ett antal samarbetsavtal knyts. 

2020 Version 2.0 av EaZense släpps och certifieras som medicinskteknisk produkt under sommaren. Försäljning i Sverige och på flera utlandsmarknader tar sin början.