“AI kommer att
förändra världen 

och Raytelligence kommer
att vara en del av det.”

Pelle Viberg, CEO

Radarteknik för all typ av övervakning

Raytelligence bildades 2015 av Peter Martinson och Pelle Viberg. Visionen var att med spetskompetens inom radarteknik bidra till ett tryggare liv för våra äldre och kroniskt sjuka samt att ge vård och omsorg effektiva verktyg för att utveckla vården in i framtiden.

Raytelligence-teamet är en blandning av personer med kompetens som sträcker sig från industriell design och radarsignalbehandling till kompetens inom sjukvård och försäljning till sjukvårdsorganisationer.

Historien

2015 Raytelligence fick ett bidrag från Swedish Innovation Bureau – Vinnova för att utveckla en radarsensor för övervakning av vitalparametrar.

2016 Raytelligence visade upp den första versionen av 60 GHz-sensorn för övervakning av vitalparametrar. Även en molntjänst demonstrerades.

2017  Sensorn tidigare känd som RayVS1, nu eazense, börjar användas på två fängelser i Nederländerna.

2018 Raytelligence noteras på NGM Nordic SME.

2019 eazense visas upp på Vitalis i Göteborg och ett antal samarbetsavtal knyts.

2020 Version 2.0 av eazense släpps och certifieras som medicinteknisk produkt under sommaren. Försäljning i Sverige och på flera utlandsmarknader tar sin början.