Prediktivt underhåll sänker underhållskostnader med 18-25%. Den siffran är föga förvånande med tanke på antalet industrier och företag som implementerar tekniken. Att optimera maskinunderhåll resulterar i ökad tillgänglighet för produktionslinorna som är en av de största ambitionerna hos industrier idag. Prediktivt underhåll, eller PdM, är inget utan övervakning, och vi på Raytelligence vill presentera ett bidrag till denna kostnadseffektiva trend. Denna bloggpost presenterar en videopresentation av Raytelligence utveckling av kontaktlös vibrationsmätning.

Prediktivt underhåll

Driftstopp i industrin kan orsaka stora ekonomiska påföljder och behöver minimeras i alla industrier. Det finns flera strategier för att minska haverier och minska underhållsarbete, alla med olika inverkningar på maskineffektiviteten. Jämfört med preventivt underhåll så innebär prediktivt underhåll att man schemalägger underhåll baserat på maskiners tillstånd istället för vid regelbundna tidsintervall. Det finns analytiska verktyg och tekniker som avgör dessa tillstånd och vibrationsmätning är ett av de allra vanligaste. Vibrationsmätning används för roterande utrustning som avger en specifik vibrationsrytm. Denna rytm har en specifik frekvens, och genom att analysera den i realtid så kan man upptäcka felinställningar, obalans hos komponenter, lösa delar eller motorproblem. Sådan analys är avancerad och kräver specifika verktyg för att mäta vibrationer i svåra eller begränsade miljöer. Det är här Raytelligence kommer in.

Raytelligence utvecklar en sensor för kontaktlös vibrationsmätning, och möjliggör då prediktivt underhåll i svåra miljöer. Baserat på RDZ2201’s plattform, så kan användaren definiera vilka frekvenser som ska generera signaler till slutsystemet – allt konfigurerbart på sensorns integrerade webbgränssnitt. Detta gör det enkelt för användaren att koppla sensorn till sitt IT-system och är ett effektivt verktyg i den mest kostnadseffektiva industriella underhållsstrategin.

Videopresentation

I videopresentationen demonstrerar vi vår utveckling i tidigt skede för kontaktlös vibrationsmätning och hur man kan utnyttja radarteknologi. Bilden nedan beskriver demonstrationens uppsättning. Radarn är monterad på ett trefotsstativ till höger i bild och riktas mot en borrmaskin, 2.681 meter från sensorn. Bredvid radarn så finns det en 2x13mm tjock gipsvägg som simulerar en vägg eller annat hinder som radarn kan mäta igenom. Runtomkring labbstationen så finns det blått dämpningsmaterial för att skapa en så god labbmiljö som möjligt. Borrmaskinen presenterar den industriella maskinen och arbetar med en intern rotationshastighet på ca. 1820 RPM. Rotationshastigheten kan variera beroende på interna komponenter, eller andra faktorer, men det ger oss en godtycklig frekvens för borrmaskinens vibrationsrytm på 30.333Hz.

Sensorn har ett integrerat webbgränssnitt som presenterar vad radarn ser. I det nedre högra hörnet finns en avståndsprofil. Desto högre grafen är, desto tydligare mål reflekteras för det respektive avstånd. Ett vibrationsspektrum för ett definierat avstånd står för den övre halvan av skärmen. På samma vis som i avståndsprofilen, desto högre graf, desto högre intensitet har den specifika frekvensen. Kom ihåg den teoretiska frekvensen vi räknade ut baserat på borrmaskinens interna rotation. Längst till höger finns tre statuskort, där frekvenskortet presenterar den tydligaste frekvensen hos det fokuserade objektet.

Om ni vill veta mer om detta projekt, hör av er!