Det är med stolthet som Raytelligence lanserar det nya varumärket Radsenz. Detta industriella varumärke, med den första serien av sensorer RDZ2201 som består av sex sensorer, är specifikt anpassat till att möta förväntningarna på en bred applikationsbasis. Varje enhet innehåller ett integrerat webbgränsnitt, åtkomstbart via 2.4GHz WLAN, där användaren nu med omfattande kontroll kan styra beteendet hos sina enheter, men också få en tydlig överblick över sensorns synfält.

I takt med sina konkurrenter utnyttjar Radsenz enheter radarteknologins många fördelar. Verksam på 60GHz ISM-bandet, har radarn en hög precision, ner till en millimeter (för vår 10-meter-sensor), och blir då en värdig motståndare till ultraljudssensorer, med en lätt fördel att inte vara lika känslig till temperaturförändringar. Radarsignaler bryr sig inte om rök, damm eller annat småskräp som annars skulle störa en lasersensor. Trots att lasersensorer har en hög precision blir de snabbt ineffektiva och opålitliga i sådana besvärliga miljöer. Lasersensorer kommer alltid reagera på första objektet som reflekterar lasersljuset. I varje RDZ2201-sensors webbgränssnitt, Radsenz Dashboard, kan användaren filtrera bort den första reflektionen och, om nödvändigt, reagera på det objektet som ger ifrån sig flest radarreflektioner istället, eftersom radarvågor kan gå igenom vissa material, således ignorerar ett första och ibland oönskat objekt. Om användaren känner till området som sensorn ska övervaka, har användaren nu mer kontroll och en förbättrad överblick.

För att förse användaren en förbättrad överblick över sensorns synfält, finns det i Radsenz Dashboard en Avståndsprofil, d.v.s en grafisk presentation över radarns synfält. Avståndsprofilen är en graf som ritar Amplitud som en funktion av Avstånd. För att undvika att förklaringen blir alldeles för akademisk – desto högre Amplitud, desto fler radarreflektioner tar sensorn emot, för ett visst Avstånd från sensorn. Denna funktionalitet erbjuder en tydlig distinktion mellan objekt i ett övervakat område. Om Avståndsprofilen skulle vara otillräcklig för sådana beslut, kan man använda Dashboardens Zoom-funktion som är ideal för att zooma in på ett specifikt område dessa beslut.

I radarns hela synfält behöver du inte reagera på första målet, så som en lasersensorn skulle vara begränsad till – du kan också välja att reagera på största målet, men även i ett speciellt avståndsintervall i synfältet. Detta specifika intervall är vad vi kallar Intresseområde, eller ROI (Range Of Interest). Om du exempelvis använder enheten RDX2201CL, som kan mäta avstånd upp till 50 meter, men råkar bara vara intressad av ett område 25-30 meter från sensorn? Sätt bara Intresseområdet till dessa begränsningar och så kommer du få en analog signal enligt de parametrarna. För relä-versionen, RDZ2201RL, kan du även sätta ett tröskelvärde för en digital signal till ditt slutsystem. Ett tröskelvärde som uppnås av en Amplitud-topp kommer göra att sensorn reagerar och skickar den informationen till ditt slutsystem. Då sensorerna beräknar i en hög frekvens, upp till 47 Hz, är de ideala för avståndsmätning, nivåmätning och rörelseupptäckt.

Titta gärna på vår produkt-sida, Industri, för att se om någon av våra sensorer passar era behov. Om ni har några frågor om Radsenz Dashboard eller något annat som har dykt upp i kölvattnet av Radsenz lansering, hör av er! Vi har ett passionerat team bakom oss som gärna svarar på era frågor.