Sensorn som detekterar närvaro
och fall.

eazense

– Nya resurser behövs för att ta hand om våra äldre

 

En åldrande befolkning i världen skapar nya utmaningar för välfärden. Färre resurser ska tillhandahålla vård och omsorg till allt fler behövande.

Livsstilsrelaterade sjukdomar såsom demens och hjärt-kärlsjukdomar ökar i takt med att vi blir äldre – en situation som kräver nya innovationer.

eazense erbjuder ett icke-integritetskränkande, autonomt övervakningssystem för äldre baserat på ny unik radarsensorteknologi med AI.

eazense möjliggör också övervakning av närvaro och vitalparametrar, till exempel andningsmönster och andningsfrekvens. Parametrar som är viktiga att mäta vid till exempel Covid19.

För vårdgivare innebär detta till exempel att nattlig övervakning på ett vårdhem kan utföras mer effektivt eftersom resurserna riktas mot patienter som behöver hjälp och patienten kan känna sig säker på natten och blir inte störd i onödan.

eazense
– Tillsyn på distans

 Via eazense molntjänst kan tillsyn ske på distans via mobil, tablet eller dator. Eftersom eazense detekterar avvikelser automatiskt behövs inga resurser allokeras för monitorering.

eazense är en certifierad medicinteknisk produkt.

FUNGERAR HELT UTAN WEARABLES

INGA KNAPPAR

HELT AUTOMATISK

INGEN KAMERA

BERÖRINGSFRI

INTEGRITETSSÄKER

DETEKTERAR KROPPSPOSITION OCH FALL

LIVSTECKEN

ENKEL INSTALLATION

eazense
– Ett nytt sätt att göra livet tryggare

 

För att vi skall kunna bibehålla en hög kvalitet på vård och omsorg är det viktigt att tillvarata tillgänglig teknik och digitala verktyg.

Med eazense kan vård och omsorg spara tid som kan läggas på annat som är viktigt för patienten/brukaren. Om man kan minska antal besök i hemtjänsten frigörs mycket tid och därmed sparas en hel del pengar. Ett minskat besök/dygn hos en brukare i hemtjänsten sparar upp emot 14–28 000 kr/månad.