Innovationer som behövs för
en åldrande befolkning

Övervakning av närvaro, fall och livstecken.

Många äldre och kronisk sjuka är i behov tillsyn främst nattetid. Hembesök på natten uppskattas inte av alla. Dörrar som öppnas, skramlande nycklar och lampor som tänds kan vara irriterande för den som är lättväckt.

eazense är en helhetslösning för tillsyn helt utan kameraövervakning och är därför inte integritetskränkande.

eazense bygger på radarteknik i form av en sensor som sätt upp exempelvis i sovrummet. Sensorn är kopplad till en molntjänst som vårdgivaren kan koppla upp sig emot via mobiltelefon, tablet eller dator för att ta emot avvikelser i form av en notifiering som personal direkt kan agera på.

Sensorn är certifierad för att detektera närvaro i ett rum eller en säng samt kontrollera att en person inte fallit ur sängen och är vid liv. Inom kort kommer även andra tjänster så som vitalparameterdetektion att kunna användas med sensorn.

Hög komfort och säkerhet med eazense

AI är banbrytande för e-hälsomarknaden. eazense nyttjar AI för prevention och ständigt lärande. På så sätt kommer eazense att lära känna en person som har behov av tillsyn och bli bättre och bättre på att förekomma lidande.

eazense-sensorn tillhandahåller en service på hög nivå till slutanvändaren och en stor fördel är att användaren inte behöver ha någon ”device” på kroppen så kallad ”wearable”. Signalbehandling och signalanalys utförs i själva sensorn och i molntjänsten.

Exempel på personalens insikter från mätbara parametrar:

  • Patient X sover bra med andningsfrekvens på 23/min.
  • Patient Y har fallit ur sängen.
  • Person Z har en gånghastighet som avviker från det normala.