Radarbolaget

Som blickar
mot framtiden

Raytelligences produkt EaZense

– Ett hjälpmedel för att ta hand om våra äldre

För att vi skall kunna bibehålla en hög kvalitet på vård och omsorg är det viktigt att tillvarata tillgänglig teknik och digitala verktyg. Vi har utvecklat en produkt som hjälper vården att spara tid på övervakning, tid som istället kan utnyttjas till annat som är viktigt för patienten/brukaren. Läs mer om EaZense här

Vill du veta mer om EaZense?

4 + 4 =

Ny teknik kommer att
revolutionera världen

Raytelligence bildades med visionen att spetskompetens inom radarteknik kan bidra till ett tryggare liv för våra äldre och kroniskt sjuka samt att ge vård och omsorg effektiva verktyg för att utveckla vården in i framtiden.
Läs mer om företaget här

Radarteknik för olika typer av övervakning

nEaZense mäter inte bara vitalparametrar på brukare inom vården. Den kan också registrera rörelsemönster och antal människor i ett rum. Det gör att EaZense kan användas för övervakning och registrering både inom vård och omsorgssektorn samt inom industrin eller på offentliga platser som exempelvis mässor, konserthus, skolor och bibliotek.

Modern teknik krävs för att utveckla smartare arbetssätt. Nya arbetssätt kan bidra till ökad kvalitet för patienter och brukare, men även till en bättre arbetsmiljö för medarbetare och som ett fundament för klinisk forskning.

Klas Arvidson

VD, Raytelligence AB